[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"/plugins/sectionOne/img/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"Título principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Termes i condicions</h1>","limit":1,"order":50},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["7xvoy5zgndv"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<p class=\"MsoNormalCxSpFirst\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:\n.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:center;line-height:150%;mso-layout-grid-align:\nnone;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:28.0pt;mso-bidi-font-size:\n11.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\nmso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Avís legal</font></font></span><strong><span style=\"font-size:18.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#C00000\"><o:p></o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:\n18.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#C00000;mso-ansi-language:#000A\">INFORMACIÓ LSSI-CE</span></strong><strong><o:p></o:p></strong></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:\njustify;text-justify:inter-ideograph;line-height:150%\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us comuniquem que el responsable de la web, des d'on es poden disposar de diferents aplicacions és:</font></font></span><span style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 11.25pt 0cm 3.75pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;\"><a name=\"_Hlk122000357\"><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128;mso-ansi-language:EN-US\">ARRENDAMENTS\nLC, S.C.P.</span></a><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:\" times=\"\" new=\"\" roman\";mso-bidi-font-family:=\"\" calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#984806;mso-themecolor:accent6;=\"\" mso-themeshade:128;mso-ansi-language:en-us\"=\"\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Adreça: PLAÇA SANT ROC, 8, 1r 4a. CP 08201, SABADELL (BARCELONA)</font></font><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:\n115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#984806;\nmso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">CIF: J63623268</font></font></span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:\n115%;mso-fareast-font-family:\" times=\"\" new=\"\" roman\";mso-bidi-font-family:calibri;=\"\" mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#984806;mso-themecolor:accent6;=\"\" mso-themeshade:128\"=\"\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt\"><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128;mso-ansi-language:EN-US\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Tel.: 937155457</font></font><span style=\"background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;\"><o:p></o:p></span></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt\"><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128;mso-ansi-language:EN-US\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Correu electrònic: </font></font></span><font style=\"vertical-align: inherit;\"><a href=\"mailto:totlloguer@totlloguer.com\"><span lang=\"EN-US\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">totlloguer@totlloguer.com</font></span></a><span lang=\"EN-US\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> ; </font></span><a href=\"mailto:amelia@totlloguer.com\"><span lang=\"EN-US\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">amelia@totlloguer.com</font></span></a></font><span lang=\"EN-US\"> </span><a href=\"mailto:totlloguer@totlloguer.com\"><span lang=\"EN-US\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"></font></span></a><span lang=\"EN-US\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"></font></span><a href=\"mailto:amelia@totlloguer.com\"><span lang=\"EN-US\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"></font></span></a><span lang=\"EN-US\"> </span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#1F497D;mso-ansi-language:EN-US\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:\nnormal\"><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128;mso-ansi-language:EN-US\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Web: </font></font></span><span class=\"MsoHyperlink\"><span lang=\"EN-US\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">https:// </font></font></span></span><span class=\"MsoHyperlink\"><span lang=\"EN-US\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">totlloguer.com</font></font></span></span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size:12.0pt;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\nEN-US\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:\nnormal\"><span lang=\"EN-US\"> </span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:\n12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#C00000;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">CONCEPTE D'USUARI </font></font></span></strong><span style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">La utilització del web li atribueix la condició d'usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada per </font></font></span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-ansi-language:CA\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP</font></font></span></strong><font style=\"vertical-align: inherit;\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A;mso-bidi-font-weight:\nbold\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> en </font></span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">el mateix moment que l'usuari accedeix a la web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el web, ja que hi pot haver modificacions.</font></span></font><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"> </span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A;mso-bidi-font-weight:\nbold\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"></font></span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"></font></span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"> </span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:\n12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#C00000;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS</font></font></span></strong><strong><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:\n150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#C00000\"><o:p></o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP</font></font></span></strong><font style=\"vertical-align: inherit;\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> no es fa responsable de les webs no pròpies, a les quals es pot accedir mitjançant enllaços \"links\" o des de qualsevol contingut posat a la seva disposició per tercers.</font></span></font><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\"> </span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"></font></span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:\n150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Qualsevol ús d'un accés a una web, no pròpia, es fa per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i </font></font></span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-ansi-language:CA\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP</font></font></span></strong><font style=\"vertical-align: inherit;\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un enllaç aliè. </font></span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP </font></span></strong><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">,</font></span></strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> no es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat del seu ús o mal ús d'un enllaç, o de la informació obtinguda a través d'aquest, de la interrupció al servei oa l'accés, o de l'intent d'usar malament un enllaç, tant en contactar al web d' </font></span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-ansi-language:CA\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP</font></span></strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> , </font></span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">com en accedir a la informació d'altres webs des del web d' </font></span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP</font></span></strong></font><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"> </span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"></font></span><span lang=\"es\"> </span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"></font></span></strong><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"></font></span></strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"></font></span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-ansi-language:CA\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"></font></span></strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"></font><strong> </strong><font style=\"vertical-align: inherit;\"></font></span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"></font></span></strong><strong><o:p></o:p></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><strong> </strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><strong><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:\nCalibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#C00000;position:relative;\ntop:3.0pt;mso-text-raise:-3.0pt\"><o:p> </o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-top:30.0pt;margin-right:0cm;\nmargin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;\nline-height:150%;mso-outline-level:1;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><strong><span style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#C00000;position:relative;top:3.0pt;mso-text-raise:-3.0pt\"><o:p> </o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-top:30.0pt;margin-right:0cm;\nmargin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;\nline-height:150%;mso-outline-level:1;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><strong><span style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#C00000;position:relative;top:3.0pt;mso-text-raise:-3.0pt\"><o:p> </o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-top:30.0pt;margin-right:0cm;\nmargin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;\nline-height:150%;mso-outline-level:1;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:\n12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#C00000;position:relative;top:3.0pt;mso-text-raise:-3.0pt;mso-ansi-language:\n#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT</font></font></span></strong><strong><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:\n150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#C00000;\nposition:relative;top:3.0pt;mso-text-raise:-3.0pt\"><o:p></o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-outline-level:1;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">La informació i els serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines webs poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.</font></font></span><span style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-outline-level:1;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Periòdicament s'incorporaran canvis a la informació continguda.</font></font></span><span style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-outline-level:1;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP</font></font></span></strong><font style=\"vertical-align: inherit;\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis als serveis o continguts.</font></span></font><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\"> </span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"></font></span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-outline-level:1;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP</font></font></span></strong><font style=\"vertical-align: inherit;\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> ha obtingut informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o aquest.</font></span></font><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\"> </span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"></font></span><span style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-outline-level:1;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">También se advierte\nque los contenidos de esta web, tiene finalidad informativa en cuanto a\ncalidad, situación, alojamiento, servicios y tarifas de </span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS\nLC, S.C.P.<o:p></o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-outline-level:1;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><strong> </strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:\n12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#C00000;mso-ansi-language:#000A\">INFORMACIÓN SOBRE LA EXENCIÓN DE TODA LA\nRESPONSABILIDAD DERIVADA DE UNA QUIEBRA TÉCNICA Y/O DE CONTENIDO</span></strong><strong><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:\n150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#C00000\"><o:p></o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:\nCA\">ARRENDAMENTS LC, S.C.P.</span></strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\nmso-ansi-language:#000A\"> </span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\nmso-ansi-language:#000A\">declina cualquier responsabilidad en caso de existir\ninterrupciones o un mal funcionamiento del servicio o contenido ofrecido en\nInternet, cualquiera que sea su causa. Asimismo, </span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS LC,\nS.C.P.</span></strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\"> </span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\">no se hace responsable por caídas de la red, perdidas de negocio a\nconsecuencia de estas caídas, suspensiones temporales de fluido eléctrico, o\ncualquier tipo de daño indirecto que le pudiera causar a los usuarios por\ncausas ajenas a </span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:\n150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS LC, S.C.P.</span></strong><strong><o:p></o:p></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:\nCA\">ARRENDAMENTS LC, S.C.P.</span></strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\nmso-ansi-language:#000A\"> </span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\nmso-ansi-language:#000A\">no declara ni garantiza que los servicios o contenidos\nsean ininterrumpidos o que estén libres de errores, que los defectos sean\ncorregidos, o que el servicio o servidor que lo haya puesto a disposición estén\nlibres de virus u otros componentes nocivos, sin perjuicio de que </span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS\nLC, S.C.P.</span></strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\"> </span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\">realiza sus mejores esfuerzos para evitar este tipo de incidentes.</span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:\nCalibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">En caso de que\nel usuario tome determinadas decisiones o realice acciones en base a la\ninformación incluida en cualquiera de los websites, se recomienda la\ncomprobación de la información recibida con otras fuentes.</span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"> </span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"> </span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"> </span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"> </span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"> </span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><strong><span style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#C00000\"> </span></strong></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;\nmargin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%;mso-layout-grid-align:\nnone;text-autospace:none\"><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#C00000;mso-ansi-language:#000A\">PROPIEDAD\nINDUSTRIAL E INTELIGENCIA LECTUAL</span></strong><strong><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:\nCalibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#C00000\"><o:p></o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">Los contenidos\nprestados por </span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS LC, S.C.P.</span></strong><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:\nCalibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">,</span></strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"> así como los\ncontenidos colgados en la red a través de sus páginas web, constituyen una obra\nsegún la legislación sobre propiedad intelectual, por lo tanto, se encuentran\nprotegidas por las leyes y convenios internacionales aplicables en la materia.</span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span style=\"font-size:\n12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"> </span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span style=\"font-size:\n12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"> </span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">Queda prohibida\ncualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública,\ntransformación, puesta a disposición y en general, cualquier otro acto de\nexplotación pública referida tanto a las páginas web como a su contenido e\ninformación, sin el expreso y previo consentimiento y por escrito de </span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS\nLC, S.C.P.</span></strong><strong><o:p></o:p></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">En consecuencia, todos\nlos contenidos que se muestran en los diferentes websites y especialmente\ndiseños, textos, gráficos, logotipos, iconos, botones, programas, nombres\ncomerciales, marcas, dibujos industriales, cualquier otro signo susceptible de\nutilización industrial y comercial, están sujetos a derechos de propiedad\nintelectual e industrial de </span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS LC, S.C.P.</span></strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"> </span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">o de terceros\ntitulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión en las\ndiferentes websites. </span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">Los contenidos,\nimágenes, formas, opiniones, índices y otras expresiones formales que formen\nparte de las páginas web, así como el programa necesario para el funcionamiento\ny visualización de las mismas, constituyen asimismo una obra según el Derecho\nde Autor y quedan, por tanto, protegidas por las convenciones internacionales y\nlegislaciones nacionales en materia de Propiedad Intelectual que resulten\naplicables. </span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:\nCalibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">El incumplimiento ya\nseñalado implica la comisión de graves actos ilícitos y la sanción pertinente\npor la legislación civil y penal.</span><span style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">Queda prohibido todo\nacto por virtud del cual los usuarios de estos servicios o contenidos puedan\nexplotar o servirse comercial, directa o indirectamente, en su totalidad o parcialmente,\nde cualquiera de los contenidos, imágenes, formas, índices y otras expresiones\nformales que formen parte de las páginas web sin permiso previo y por escrito\nde </span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:\nCA\">ARRENDAMENTS LC, S.C.P.</span></strong><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:\n150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">En concreto y sin\ncarácter exhaustivo, quedan prohibidos los actos de reproducción, distribución,\nexhibición, transmisión, retransmisión, emisión en cualquier forma, almacenando\nen soportes físicos o logísticos ( por ejemplo, memorias usb o disco duro de\nordenador), digitalizar o poner a disposición desde bases de datos diferentes\nde las pertenecientes a las autorizadas por </span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS LC,\nS.C.P.</span></strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\">, así como su traducción, adaptación, o cualquier otra transformación de\nestas opiniones, imágenes, formas, índices y otras expresiones formales que se\npongan a disposición de los usuarios a través de los servicios o contenidos, en\ncualquier caso están sujetos a la legislación aplicables en materia de\nPropiedad intelectual, industrial o de Protección de la imagen.</span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS LC,\nS.C.P.</span></strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\"> </span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\">es libre de limitar el acceso a las páginas web, y a los productos y o\nservicios en ellos ofrecidos, así como la consiguiente publicación de las\nopiniones, observaciones, imágenes o comentarios que los usuarios puedan hacer\nllegar a través de mail.</span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><strong> </strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><strong> </strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><strong> </strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS LC,\nS.C.P.</span></strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\"> </span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\">en este sentido podrá establecer, si lo considera oportuno, sin\nperjuicio de la única y exclusiva responsabilidad de los usuarios, los filtros\nnecesarios con el fin de evitar que a través de sus páginas web puedan colgarse\nen la red contenidos u opiniones, consideradas como racistas, xenófobos,\ndiscriminatorias, pornográficas, difamatorias o que, de cualquier manera, fomenten la violencia o la diseminación de\ncontenidos claramente ilícitos o nocivos.</span><span style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">Aquellos usuarios que\nenvíen a las páginas web de </span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS LC, S.C.P.</span></strong><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\nmso-ansi-language:#000A\">, </span></strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\nmso-ansi-language:#000A\">a su departamento de sugerencias, observaciones,\nopiniones o comentarios por medio del servicio de correo electrónico, aparte de\nque expresen de manera cierta e inconfundible lo contrario, en los casos en que\npor la naturaleza del servicio o contenido esto sea posible, se entiende que\nautoriza a<strong> </strong></span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS LC, S.C.P.</span></strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"> </span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">para la reproducción,\ndistribución, exhibición, transmisión, retrasmisión, emisión en cualquier\nforma, almacenarlos en soportes físicos o logísticos (por ejemplo memoria USB o\ndisco duro de ordenador), digitalizar, puesta a disposición desde bases de\ndatos pertenecientes a </span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS LC, S.C.P.</span></strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">, traducción,\nadaptación, o cualquier otra transformación de las observaciones, opiniones, o\ncomentarios, por todo el tiempo de protección de derecho de autor que éste\nprevisto legalmente. Asimismo, se entiende que esta autorización se hace a\ntítulo gratuito, y que por el solo hecho de enviar por email tales\nobservaciones, opiniones o comentarios, los usuarios declinan cualquier pretensión\nremuneratoria por parte de </span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS LC, S.C.P.</span></strong><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">De acuerdo con lo\nseñalado en el párrafo anterior, </span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS LC, S.C.P.</span></strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"> </span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">queda autorizada\nigualmente para proceder a la modificación o alteración de estas observaciones,\nopiniones o comentarios, a fin de adaptarlos a las necesidades de formato\neditorial de las páginas web, sin que por ello pueda entenderse que existe en\nabsoluto cualquier tipo de lesión en cualquiera de las facultades morales de\nderecho de autor que los usuarios pudieran ostentar sobre aquéllas.</span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">Quedan prohibidas\ncualquier recurso técnico, logístico o tecnológico, por virtud de cualquier\ntercero pueda beneficiarse, directa o indirectamente, con o sin lucro, de todos\ny cada uno de los contenidos, formas, índices, y otras expresiones formales que\nformen parte de las páginas web, o del esfuerzo llevado a cabo por </span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS\nLC, S.C.P.</span></strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\"> </span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\">para su funcionamiento. En concreto, queda prohibido todo link,\nhyperlink, framing o vínculo similar que pueda establecerse en dirección de las\npáginas web de </span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:\n150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS LC, S.C.P.</span></strong><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\nmso-ansi-language:#000A\">,</span></strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\nmso-ansi-language:#000A\"> sin consentimiento previo, expreso y por escrito de </span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS\nLC, S.C.P.</span></strong><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"> </span></strong><span lang=\"CA\"> </span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"> Cualquier transgresión de lo dispuesto en este\npunto será considerada como lesión de los derechos de Propiedad intelectual de </span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS\nLC, S.C.P.</span></strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\"> </span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\">sobre las páginas web y todos los contenidos de las mismas.</span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS LC,\nS.C.P.</span></strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\"> </span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\">no asumirá ninguna responsabilidad ante las consecuencias derivadas de\nlas conductas y actuaciones antes mencionadas, de la misma manera que no\nasumirá ninguna responsabilidad</span><span lang=\"es\">.</span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span style=\"font-size:\n12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"> </span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span style=\"font-size:\n12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"> </span></p><p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n</p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">per continguts, serveis, productes, etc.... de tercers, els quals puguin accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks o enllaços similars dels websites de </font></font></span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-ansi-language:CA\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP</font></font></span></strong><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p>","limit":-1,"order":40}]

Termes i condicions

Avís legal

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us comuniquem que el responsable de la web, des d'on es poden disposar de diferents aplicacions és:

ARRENDAMENTS LC, S.C.P.

Adreça: PLAÇA SANT ROC, 8, 1r 4a. CP 08201, SABADELL (BARCELONA)

CIF: J63623268

Tel.: 937155457

Correu electrònic: totlloguer@totlloguer.com ; amelia@totlloguer.com

Web: https:// totlloguer.com

CONCEPTE D'USUARI

La utilització del web li atribueix la condició d'usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada per ARRENDAMENTS LC, SCP en el mateix moment que l'usuari accedeix a la web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el web, ja que hi pot haver modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

ARRENDAMENTS LC, SCP no es fa responsable de les webs no pròpies, a les quals es pot accedir mitjançant enllaços "links" o des de qualsevol contingut posat a la seva disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un accés a una web, no pròpia, es fa per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i ARRENDAMENTS LC, SCP no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un enllaç aliè. ARRENDAMENTS LC, SCP , no es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat del seu ús o mal ús d'un enllaç, o de la informació obtinguda a través d'aquest, de la interrupció al servei oa l'accés, o de l'intent d'usar malament un enllaç, tant en contactar al web d' ARRENDAMENTS LC, SCP , com en accedir a la informació d'altres webs des del web d' ARRENDAMENTS LC, SCP

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i els serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines webs poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.

Periòdicament s'incorporaran canvis a la informació continguda.

ARRENDAMENTS LC, SCP pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis als serveis o continguts.

ARRENDAMENTS LC, SCP ha obtingut informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o aquest.

También se advierte que los contenidos de esta web, tiene finalidad informativa en cuanto a calidad, situación, alojamiento, servicios y tarifas de ARRENDAMENTS LC, S.C.P.

INFORMACIÓN SOBRE LA EXENCIÓN DE TODA LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE UNA QUIEBRA TÉCNICA Y/O DE CONTENIDO

ARRENDAMENTS LC, S.C.P. declina cualquier responsabilidad en caso de existir interrupciones o un mal funcionamiento del servicio o contenido ofrecido en Internet, cualquiera que sea su causa. Asimismo, ARRENDAMENTS LC, S.C.P. no se hace responsable por caídas de la red, perdidas de negocio a consecuencia de estas caídas, suspensiones temporales de fluido eléctrico, o cualquier tipo de daño indirecto que le pudiera causar a los usuarios por causas ajenas a ARRENDAMENTS LC, S.C.P.

ARRENDAMENTS LC, S.C.P. no declara ni garantiza que los servicios o contenidos sean ininterrumpidos o que estén libres de errores, que los defectos sean corregidos, o que el servicio o servidor que lo haya puesto a disposición estén libres de virus u otros componentes nocivos, sin perjuicio de que ARRENDAMENTS LC, S.C.P. realiza sus mejores esfuerzos para evitar este tipo de incidentes.

En caso de que el usuario tome determinadas decisiones o realice acciones en base a la información incluida en cualquiera de los websites, se recomienda la comprobación de la información recibida con otras fuentes.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELIGENCIA LECTUAL

Los contenidos prestados por ARRENDAMENTS LC, S.C.P., así como los contenidos colgados en la red a través de sus páginas web, constituyen una obra según la legislación sobre propiedad intelectual, por lo tanto, se encuentran protegidas por las leyes y convenios internacionales aplicables en la materia.

Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, puesta a disposición y en general, cualquier otro acto de explotación pública referida tanto a las páginas web como a su contenido e información, sin el expreso y previo consentimiento y por escrito de ARRENDAMENTS LC, S.C.P.

En consecuencia, todos los contenidos que se muestran en los diferentes websites y especialmente diseños, textos, gráficos, logotipos, iconos, botones, programas, nombres comerciales, marcas, dibujos industriales, cualquier otro signo susceptible de utilización industrial y comercial, están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de ARRENDAMENTS LC, S.C.P. o de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión en las diferentes websites.

Los contenidos, imágenes, formas, opiniones, índices y otras expresiones formales que formen parte de las páginas web, así como el programa necesario para el funcionamiento y visualización de las mismas, constituyen asimismo una obra según el Derecho de Autor y quedan, por tanto, protegidas por las convenciones internacionales y legislaciones nacionales en materia de Propiedad Intelectual que resulten aplicables.

El incumplimiento ya señalado implica la comisión de graves actos ilícitos y la sanción pertinente por la legislación civil y penal.

Queda prohibido todo acto por virtud del cual los usuarios de estos servicios o contenidos puedan explotar o servirse comercial, directa o indirectamente, en su totalidad o parcialmente, de cualquiera de los contenidos, imágenes, formas, índices y otras expresiones formales que formen parte de las páginas web sin permiso previo y por escrito de ARRENDAMENTS LC, S.C.P.

En concreto y sin carácter exhaustivo, quedan prohibidos los actos de reproducción, distribución, exhibición, transmisión, retransmisión, emisión en cualquier forma, almacenando en soportes físicos o logísticos ( por ejemplo, memorias usb o disco duro de ordenador), digitalizar o poner a disposición desde bases de datos diferentes de las pertenecientes a las autorizadas por ARRENDAMENTS LC, S.C.P., así como su traducción, adaptación, o cualquier otra transformación de estas opiniones, imágenes, formas, índices y otras expresiones formales que se pongan a disposición de los usuarios a través de los servicios o contenidos, en cualquier caso están sujetos a la legislación aplicables en materia de Propiedad intelectual, industrial o de Protección de la imagen.

ARRENDAMENTS LC, S.C.P. es libre de limitar el acceso a las páginas web, y a los productos y o servicios en ellos ofrecidos, así como la consiguiente publicación de las opiniones, observaciones, imágenes o comentarios que los usuarios puedan hacer llegar a través de mail.

ARRENDAMENTS LC, S.C.P. en este sentido podrá establecer, si lo considera oportuno, sin perjuicio de la única y exclusiva responsabilidad de los usuarios, los filtros necesarios con el fin de evitar que a través de sus páginas web puedan colgarse en la red contenidos u opiniones, consideradas como racistas, xenófobos, discriminatorias, pornográficas, difamatorias o que, de cualquier manera, fomenten la violencia o la diseminación de contenidos claramente ilícitos o nocivos.

Aquellos usuarios que envíen a las páginas web de ARRENDAMENTS LC, S.C.P., a su departamento de sugerencias, observaciones, opiniones o comentarios por medio del servicio de correo electrónico, aparte de que expresen de manera cierta e inconfundible lo contrario, en los casos en que por la naturaleza del servicio o contenido esto sea posible, se entiende que autoriza a ARRENDAMENTS LC, S.C.P. para la reproducción, distribución, exhibición, transmisión, retrasmisión, emisión en cualquier forma, almacenarlos en soportes físicos o logísticos (por ejemplo memoria USB o disco duro de ordenador), digitalizar, puesta a disposición desde bases de datos pertenecientes a ARRENDAMENTS LC, S.C.P., traducción, adaptación, o cualquier otra transformación de las observaciones, opiniones, o comentarios, por todo el tiempo de protección de derecho de autor que éste previsto legalmente. Asimismo, se entiende que esta autorización se hace a título gratuito, y que por el solo hecho de enviar por email tales observaciones, opiniones o comentarios, los usuarios declinan cualquier pretensión remuneratoria por parte de ARRENDAMENTS LC, S.C.P.

De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, ARRENDAMENTS LC, S.C.P. queda autorizada igualmente para proceder a la modificación o alteración de estas observaciones, opiniones o comentarios, a fin de adaptarlos a las necesidades de formato editorial de las páginas web, sin que por ello pueda entenderse que existe en absoluto cualquier tipo de lesión en cualquiera de las facultades morales de derecho de autor que los usuarios pudieran ostentar sobre aquéllas.

Quedan prohibidas cualquier recurso técnico, logístico o tecnológico, por virtud de cualquier tercero pueda beneficiarse, directa o indirectamente, con o sin lucro, de todos y cada uno de los contenidos, formas, índices, y otras expresiones formales que formen parte de las páginas web, o del esfuerzo llevado a cabo por ARRENDAMENTS LC, S.C.P. para su funcionamiento. En concreto, queda prohibido todo link, hyperlink, framing o vínculo similar que pueda establecerse en dirección de las páginas web de ARRENDAMENTS LC, S.C.P., sin consentimiento previo, expreso y por escrito de ARRENDAMENTS LC, S.C.P. Cualquier transgresión de lo dispuesto en este punto será considerada como lesión de los derechos de Propiedad intelectual de ARRENDAMENTS LC, S.C.P. sobre las páginas web y todos los contenidos de las mismas.

ARRENDAMENTS LC, S.C.P. no asumirá ninguna responsabilidad ante las consecuencias derivadas de las conductas y actuaciones antes mencionadas, de la misma manera que no asumirá ninguna responsabilidad.

per continguts, serveis, productes, etc.... de tercers, els quals puguin accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks o enllaços similars dels websites de ARRENDAMENTS LC, SCP


Cargando datos. Un momento, por favor...