[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"/plugins/sectionOne/img/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"Título principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Política de privacitat</h1>","limit":1,"order":50},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["asicse6nu3a"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 11.25pt 0cm 3.75pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;\"><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size:14.5pt;mso-bidi-font-family:\nCalibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#984806;mso-themecolor:accent6;\nmso-themeshade:128;mso-ansi-language:EN-US\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP </font></font></span><font style=\"vertical-align: inherit;\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\nmso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Informa els usuaris que compleix la normativa vigent sobre matèria de protecció de dades, i especialment amb el REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES. REGLAMENT (UE) 2016/679 DE L'PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 de Maig de 2016.</font></span></font><span lang=\"EN-US\"> </span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size:12.0pt;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\nEN-US\"> </span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\nmso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"></font></span><span style=\"font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 11.25pt 0cm 3.75pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;\"><a name=\"_Hlk122000407\"><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128;mso-ansi-language:EN-US\">ARRENDAMENTS\nLC, S.C.P.</span></a><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:\" times=\"\" new=\"\" roman\";mso-bidi-font-family:=\"\" calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#984806;mso-themecolor:accent6;=\"\" mso-themeshade:128;mso-ansi-language:en-us\"=\"\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#984806;mso-themecolor:accent6;\nmso-themeshade:128;mso-ansi-language:#000A\">Dirección: TORRAS I BAGES.</span><span lang=\"es\"> </span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128;mso-ansi-language:#000A\"> </span><span style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128\">C.P. 08201, SABADELL\n(BARCELONA)<br>\nC.I.F.: J63623268<br>\nTelf.: </span><span style=\"mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:\nminor-latin;color:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128\">937155457</span><span style=\"font-size: 12pt; line-height: 115%; color: rgb(152, 72, 6); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt\"><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#984806;mso-themecolor:accent6;\nmso-themeshade:128;mso-ansi-language:EN-US\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Correu electrònic: </font></font></span><a href=\"mailto:totlloguer@totlloguer.com\"><span lang=\"EN-US\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">totlloguer@totlloguer.com</font></font></span></a><span lang=\"EN-US\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> ; </font></font></span><a href=\"mailto:amelia@totlloguer.com\"><span lang=\"EN-US\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">amelia@totlloguer.com </font></font></span></a><span class=\"MsoHyperlink\"><span lang=\"EN-US\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">; </font></font></span></span><u><span style=\"mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:blue;\nmso-themecolor:hyperlink\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">cercle@cercleimmobiliari.com</font></font></span></u><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#1F497D;mso-ansi-language:EN-US\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:\nnormal\"><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#984806;mso-themecolor:accent6;\nmso-themeshade:128;mso-ansi-language:EN-US\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Web: </font></font></span><a href=\"file:///C:/Users/fmolina/Desktop/%20https:/\"><span lang=\"EN-US\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">https:// </font></font></span></a><span class=\"MsoHyperlink\"><span lang=\"EN-US\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">totlloguer.com</font></font><o:p></o:p></span></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:\nnormal\"><span class=\"MsoHyperlink\"><span lang=\"EN-US\"> </span></span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\nmso-ansi-language:EN-US\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;\nmargin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;\nline-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">D'acord amb el que disposa la normativa vigent, </font></font><strong><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP</font></font></strong><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i/o activitats atribuïdes per la Llei.</font></font></span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:\nCalibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span style=\"font-size:\n12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"> </span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Aquesta política de protecció de dades personals pot variar amb el temps a causa de possibles canvis a la legislació, jurisprudència o als criteris seguits per l'Agència Espanyola de protecció de dades o l'autoritat competent en tot moment. És per això que </font></font><strong><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP</font></font></strong><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> es reserva el dret de modificar aquesta política de privadesa per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís de l'accés als llocs web, així com a pràctiques del sector.</font></font></span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">En aquest cas </font></font><strong><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP</font></font></strong><strong> </strong><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> anunciarà, en aquesta pàgina els canvis introduïts amb suficient antelació, abans de posar-los en pràctica.</font></font></span><strong><span style=\"font-size:\n12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#C00000\"><o:p></o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><strong><span style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#C00000\"> </span></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:\n12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#C00000;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">CONFIDENCIALITAT</font></font></span></strong><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Totes les dades de caràcter personal, subministrades per correu electrònic o formularis de qualsevol tipus seran tractades segons la normativa vigent (REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 de maig de 2016) sobre protecció de dades de caràcter personal i, en qualsevol cas, tindran el caràcter de confidencial per al personal d' </font></font><strong><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP</font></font></strong><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> que administri aquesta informació.</font></font></span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"> </span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:\n12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#C00000;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE CEDIR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES</font></font></span></strong><span style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#C00000\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><strong><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:\nCalibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#C00000\"> </span></strong></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:\nCalibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#C00000;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">VOLUNTARIETAT</font></font></span></strong><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">S'informa als usuaris dels llocs web que les respostes a les preguntes plantejades als formularis de recollida de dades contingudes en aquesta web són voluntàries, mentre que la negativa a subministrar les dades sol·licitades poden implicar una denegació d'accés als serveis que ho requereixin.</font></font></span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;\nmargin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;\nline-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"> </span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;\nmargin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%;mso-layout-grid-align:\nnone;text-autospace:none\"><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#C00000;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">CONSEQÜÈNCIA</font></font></span></strong><strong><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:\n150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#C00000\"><o:p></o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpLast\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Mitjançant la realització dels formularis inclosos als diferents webs relacionats als serveis oferts per </font></font></span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP</font></font></span></strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> , els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades facilitades en un fitxer de dades de caràcter personal, que és administrat per </font></font></span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-ansi-language:CA\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP</font></font></span></strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> , podent exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.</font></font></span><span style=\"font-size:\n12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p style=\"line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;\"><strong><span lang=\"es\" style=\"font-family:\" calibri\",sans-serif;mso-ascii-theme-font:=\"\" minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-latin;=\"\" color:#c00000;mso-ansi-language:#000a\"=\"\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">INFORMACIÓ PER A L'USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ, CANCEL·LACIÓ LACIÓ DE LES SEVES DADES, INFORMACIÓ, SUPRESSIÓ, LIMITACIÓ I PORTABILITAT. </font></font></span></strong><strong><span lang=\"es\" style=\"font-family:\" calibri\",sans-serif;mso-ascii-theme-font:=\"\" minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-latin;=\"\" mso-ansi-language:#000a\"=\"\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">.</font></font></span></strong><strong><span style=\"font-family:\" calibri\",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;=\"\" mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"=\"\"><o:p></o:p></span></strong></p><p style=\"line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;\"><span lang=\"es\" style=\"font-family:\n\" calibri\",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:=\"\" minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000a\"=\"\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Els usuaris poden exercitar, respecte de les dades recollides, en la forma descrita a l'article anterior, els drets reconeguts al REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES. REGLAMENT (UE) 2016/679 i en particular els drets d'accés </font></font><strong><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">, rectificació, oposició, cancel·lació de les dades, informació, supressió i portabilitat</font></font></strong><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> . Qualsevol usuari pot exercir els drets esmentats al paràgraf anterior, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia del DNI o passaport, a l'adreça d' </font></font><strong><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP</font></font></strong></span><strong><span style=\"font-family:\" calibri\",sans-serif;=\"\" mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:=\"\" minor-latin\"=\"\"><o:p></o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;\nmargin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;\nline-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><strong> </strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Al mateix temps, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, ens ho podrà comunicar per qualsevol mitjà amb justificant de recepció, a </font></font><strong><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP</font></font></strong><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> , a l'adreça indicada, o mitjançant la devolució del nostre correu amb la paraula baixa.</font></font></span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:\n150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"> </span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;\nmargin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%;mso-layout-grid-align:\nnone;text-autospace:none\"><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#C00000;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">INFORMACIÓ OBRE ELS DATUS QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT </font></font></span></strong><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\nmso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">.</font></font></span></strong><strong><o:p></o:p></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><strong><span style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#C00000\"> </span></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:\n12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#C00000;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">DADES QUE ES CONSERVEN </font></font></span></strong><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\nmso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">.</font></font></span></strong><strong><o:p></o:p></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Captació dades de contacte (caràcter bàsic), com el nom, cognom i correu electrònic. Aquesta informació és rebuda per </font></font><strong><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">MIGUEL PERELLÓ INGLES</font></font></strong><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> i mai no es ven, transfereix o s'arrisca a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.</font></font></span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP</font></font></span></strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per </font></font></span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-ansi-language:CA\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP</font></font></span></strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució de productes d'organització, així com la realització dactivitats diverses.</font></font></span><strong><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#C00000\"><o:p></o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;\nmargin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%;mso-layout-grid-align:\nnone;text-autospace:none\"><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#C00000;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">AMB QUINA FINALITAT</font></font></span></strong><strong><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#C00000\"><o:p></o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Així mateix us informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació d'usuaris i per a realitzar estudis estadístics dels usuaris registrats.</font></font></span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Durant el procés de recopilació de dades i sempre que se sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en alguns casos, de la necessitat d'aplicar aquestes dades per a l'accés dels usuaris als acabats continguts de la Web.</font></font></span><span style=\"font-size:\n12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">En su caso, se le\nayudará a los usuarios autorización para que <strong>ARRENDAMENTS</strong></span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-ansi-language:CA\"> LC, S.C.P.</span></strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"> pueda hacer uso de\nsus datos para enviarle información relativa a la entidad, las actividades\nrealizadas u otros temas relacionados.</span><strong><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:\nCalibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#C00000\"><o:p></o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;\nmargin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%;mso-layout-grid-align:\nnone;text-autospace:none\"><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#C00000;mso-ansi-language:#000A\">COMPROMISO\nDE LOS USUARIOS PARA QUE SUS DATOS ESTÉN INSCRITOS EN UN FICHERO</span></strong><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\nmso-ansi-language:#000A\">.</span></strong><strong><o:p></o:p></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">Introducir datos en\nuna o algunas de las hojas de captación de datos implica la aceptación de estos\ntérminos de uso y política de privacidad, dando a entender que ha sido\ninformado de las condiciones de uso y aviso legal para el mismo y se compromete\na su entero cumplimiento durante la navegación y participación en nuestra web. </span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"> </span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:\n12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#C00000;mso-ansi-language:#000A\">EVITAR LA TRANSMISIÓN DE DATOS A\nTERCERAS EMPRESAS SIN CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL USUARIO </span></strong><strong><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:\n150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#C00000\"><o:p></o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">Asimismo, y aunque el\nusuario haya sido informado de la posible existencia de cesiones de datos\npersonales a terceros, y se haya recabado su consentimiento a estas sesiones,\nen ningún caso, excepto en los cubiertos por la legislación vigente, ningún\ntercero ajeno a </span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:\n150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS LC, S.C.P.</span></strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"> tendrá acceso, sin el\nconsentimiento de los usuarios a sus datos personales y/o de navegación. En los\ndemás casos </span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS LC, S.C.P.</span></strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"> colaborará para que\nestos terceros cumplan con la legislación vigente, no obstante, será exigible\nal tercer citado.</span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS LC,\nS.C.P.</span></strong><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"> </span></strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">no vende, alquila o\ncede los datos personales de los usuarios de este sitio web, a excepción del\ncaso de que sea necesario para la propia prestación del servicio.</span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS LC,\nS.C.P.</span></strong><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"> </span></strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">no vende, alquila o\ncede los correos electrónicos de sus usuarios a otras empresas, exceptuando el\ncaso de que sea necesario para la propia prestación del servicio.</span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"> </span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:\n12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#C00000;mso-ansi-language:#000A\">BAJA DE LA LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE\nINFORMACIÓN</span></strong><strong><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#C00000\"><o:p></o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">Ocasionalmente </span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS\nLC, S.C.P.</span></strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A;mso-bidi-font-weight:bold\"> envía</span><span lang=\"es\" style=\"font-size:\n12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\nmso-ansi-language:#000A\"> un email notificando novedades u ofertas que puedan\nproducirse en este sitio Web de<strong> </strong></span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\">ARRENDAMENTS\nLC, S.C.P.</span></strong><strong><o:p></o:p></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:\n150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">En cualquier momento\npueden darse de baja enviando un correo electrónico a nuestro e-mail con la\npalabra baja en el apartado asunto.</span><span style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><strong><span style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#C00000\"> </span></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:\n12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\ncolor:#C00000;mso-ansi-language:#000A\">RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS PARA SU\nUSO Y CONTENIDO</span></strong><strong><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#C00000\"><o:p></o:p></span></strong></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:\nCalibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">Tanto el\nacceso a los sitios web como el uso que se pueda hacer de la información y\ncontenidos incluidos en ellos, será responsabilidad exclusiva del usuario.</span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:\nCalibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\">Por lo tanto,\nel uso que se puede hacer de la información, imágenes, contenidos y/o productos\naccesibles a través de la página web está sujeta a la ley, nacional o\ninternacional, así como los principios de buena fe y uso lícito por los\nusuarios, que será totalmente responsable por el acceso y el uso adecuado.</span><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;\nmso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:\nCalibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legislació, la moralitat, ordre públic, bons costums, els drets de tercers o de </font></font></span><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:CA\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP</font></font></span></strong><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;\nmso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:\n#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> , tot això segons les possibilitats i finalitats per als quals van ser concebuts aquests serveis o continguts.</font></font></span><span style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormalCxSpMiddle\" style=\"mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:\nauto;mso-add-space:auto;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:\nnone\"><a name=\"_Hlk126666985\"><strong><span lang=\"CA\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-ansi-language:CA\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">ARRENDAMENTS LC, SCP</font></font></span></strong></a><font style=\"vertical-align: inherit;\"><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\nmso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> no assumeix cap responsabilitat, directament o indirectament, per dany emergent o lucre cessant, derivat del mal ús del servei o continguts realitzats pels usuaris o tercers.</font></span></font><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\nmso-ansi-language:#000A\"> </span><span lang=\"es\" style=\"font-size:12.0pt;\nline-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;\nmso-ansi-language:#000A\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"></font></span><span lang=\"ca\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;\nmso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#0003\"><o:p></o:p></span></p><p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<span lang=\"ca\" style=\"font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:\" calibri\",sans-serif;=\"\" mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:\"times=\"\" new=\"\" roman\";=\"\" mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-theme-font:minor-latin;=\"\" mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:#0003;mso-fareast-language:=\"\" es;mso-bidi-language:ar-sa\"=\"\"><br clear=\"all\" style=\"mso-special-character:line-break;\npage-break-before:always\"></span></p>","limit":-1,"order":40}]

Política de privacitat

ARRENDAMENTS LC, SCP Informa els usuaris que compleix la normativa vigent sobre matèria de protecció de dades, i especialment amb el REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES. REGLAMENT (UE) 2016/679 DE L'PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 de Maig de 2016.

ARRENDAMENTS LC, S.C.P.

Dirección: TORRAS I BAGES. C.P. 08201, SABADELL (BARCELONA)
C.I.F.: J63623268
Telf.:
937155457

Correu electrònic: totlloguer@totlloguer.com ; amelia@totlloguer.com ; cercle@cercleimmobiliari.com

Web: https:// totlloguer.com

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, ARRENDAMENTS LC, SCP només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i/o activitats atribuïdes per la Llei.

Aquesta política de protecció de dades personals pot variar amb el temps a causa de possibles canvis a la legislació, jurisprudència o als criteris seguits per l'Agència Espanyola de protecció de dades o l'autoritat competent en tot moment. És per això que ARRENDAMENTS LC, SCP es reserva el dret de modificar aquesta política de privadesa per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís de l'accés als llocs web, així com a pràctiques del sector.

En aquest cas ARRENDAMENTS LC, SCP anunciarà, en aquesta pàgina els canvis introduïts amb suficient antelació, abans de posar-los en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades de caràcter personal, subministrades per correu electrònic o formularis de qualsevol tipus seran tractades segons la normativa vigent (REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 de maig de 2016) sobre protecció de dades de caràcter personal i, en qualsevol cas, tindran el caràcter de confidencial per al personal d' ARRENDAMENTS LC, SCP que administri aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE CEDIR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S'informa als usuaris dels llocs web que les respostes a les preguntes plantejades als formularis de recollida de dades contingudes en aquesta web són voluntàries, mentre que la negativa a subministrar les dades sol·licitades poden implicar una denegació d'accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la realització dels formularis inclosos als diferents webs relacionats als serveis oferts per ARRENDAMENTS LC, SCP , els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades facilitades en un fitxer de dades de caràcter personal, que és administrat per ARRENDAMENTS LC, SCP , podent exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ PER A L'USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ, CANCEL·LACIÓ LACIÓ DE LES SEVES DADES, INFORMACIÓ, SUPRESSIÓ, LIMITACIÓ I PORTABILITAT. .

Els usuaris poden exercitar, respecte de les dades recollides, en la forma descrita a l'article anterior, els drets reconeguts al REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES. REGLAMENT (UE) 2016/679 i en particular els drets d'accés , rectificació, oposició, cancel·lació de les dades, informació, supressió i portabilitat . Qualsevol usuari pot exercir els drets esmentats al paràgraf anterior, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia del DNI o passaport, a l'adreça d' ARRENDAMENTS LC, SCP

Al mateix temps, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, ens ho podrà comunicar per qualsevol mitjà amb justificant de recepció, a ARRENDAMENTS LC, SCP , a l'adreça indicada, o mitjançant la devolució del nostre correu amb la paraula baixa.

INFORMACIÓ OBRE ELS DATUS QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT .

DADES QUE ES CONSERVEN .

Captació dades de contacte (caràcter bàsic), com el nom, cognom i correu electrònic. Aquesta informació és rebuda per MIGUEL PERELLÓ INGLES i mai no es ven, transfereix o s'arrisca a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

ARRENDAMENTS LC, SCP és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per ARRENDAMENTS LC, SCP amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució de productes d'organització, així com la realització dactivitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix us informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació d'usuaris i per a realitzar estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recopilació de dades i sempre que se sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en alguns casos, de la necessitat d'aplicar aquestes dades per a l'accés dels usuaris als acabats continguts de la Web.

En su caso, se le ayudará a los usuarios autorización para que ARRENDAMENTS LC, S.C.P. pueda hacer uso de sus datos para enviarle información relativa a la entidad, las actividades realizadas u otros temas relacionados.

COMPROMISO DE LOS USUARIOS PARA QUE SUS DATOS ESTÉN INSCRITOS EN UN FICHERO.

Introducir datos en una o algunas de las hojas de captación de datos implica la aceptación de estos términos de uso y política de privacidad, dando a entender que ha sido informado de las condiciones de uso y aviso legal para el mismo y se compromete a su entero cumplimiento durante la navegación y participación en nuestra web.

EVITAR LA TRANSMISIÓN DE DATOS A TERCERAS EMPRESAS SIN CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL USUARIO

Asimismo, y aunque el usuario haya sido informado de la posible existencia de cesiones de datos personales a terceros, y se haya recabado su consentimiento a estas sesiones, en ningún caso, excepto en los cubiertos por la legislación vigente, ningún tercero ajeno a ARRENDAMENTS LC, S.C.P. tendrá acceso, sin el consentimiento de los usuarios a sus datos personales y/o de navegación. En los demás casos ARRENDAMENTS LC, S.C.P. colaborará para que estos terceros cumplan con la legislación vigente, no obstante, será exigible al tercer citado.

ARRENDAMENTS LC, S.C.P. no vende, alquila o cede los datos personales de los usuarios de este sitio web, a excepción del caso de que sea necesario para la propia prestación del servicio.

ARRENDAMENTS LC, S.C.P. no vende, alquila o cede los correos electrónicos de sus usuarios a otras empresas, exceptuando el caso de que sea necesario para la propia prestación del servicio.

BAJA DE LA LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN

Ocasionalmente ARRENDAMENTS LC, S.C.P. envía un email notificando novedades u ofertas que puedan producirse en este sitio Web de ARRENDAMENTS LC, S.C.P.

En cualquier momento pueden darse de baja enviando un correo electrónico a nuestro e-mail con la palabra baja en el apartado asunto.

RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS PARA SU USO Y CONTENIDO

Tanto el acceso a los sitios web como el uso que se pueda hacer de la información y contenidos incluidos en ellos, será responsabilidad exclusiva del usuario.

Por lo tanto, el uso que se puede hacer de la información, imágenes, contenidos y/o productos accesibles a través de la página web está sujeta a la ley, nacional o internacional, así como los principios de buena fe y uso lícito por los usuarios, que será totalmente responsable por el acceso y el uso adecuado.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legislació, la moralitat, ordre públic, bons costums, els drets de tercers o de ARRENDAMENTS LC, SCP , tot això segons les possibilitats i finalitats per als quals van ser concebuts aquests serveis o continguts.

ARRENDAMENTS LC, SCP no assumeix cap responsabilitat, directament o indirectament, per dany emergent o lucre cessant, derivat del mal ús del servei o continguts realitzats pels usuaris o tercers.Cargando datos. Un momento, por favor...